Wyniki konkursu ofert na realizację programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2022

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”

W odpowiedzi na konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Nr 442/2022 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 marca 2022 r., na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”, w wyznaczonym terminie, wpłynęła jedna oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie z siedzibą przy ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin, NIP 118-14-66-813.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł (słonie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przyznano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin, NIP 118-14-66-813.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-01
Data publikacji:2022-04-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:139