Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2022

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Termin realizacji zadania:
od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert:
od 1 do 22 kwietnia 2022 r. włącznie.

Miejsce składania ofert:
Oferty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem na adres: Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Izabelin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
do 29 kwietnia 2022 r.

Termin zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej:
od 1 do 15 kwietnia 2022 r. włącznie.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W okresie obowiązywania stanu epidemii w Polsce sposób realizacji zadania musi być na bieżąco dostosowywany do obwiązujących ograniczeń i wynikających z nich zasad postępowania spowodowanych pandemią CoV2.

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 458/2022 Wójta Gminy Izabelin z dnia 1 kwietnia 2022 r., które zostało zamieszczone poniżej.

Tutaj znajdują się wzory dokumentów / formularzy konkursowych

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-01
Data publikacji:2022-04-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:155