Obwieszczenie o wydaniu decyzji podziałowej - dz. 440/1 w. Izabelin C

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2022

 Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

 Wójt Gminy Izabelin

obwieszcza

iż w dniu 22 marca 2022 r. wydana została decyzja przez Wójta Gminy Izabelin Nr 11/2022 zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 440/1 o pow. 2,9055 ha, położona we wsi Izabelin C gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta, zbiór dokumentów oraz brak jest innych dokumentów, na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-04
Data publikacji:2022-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Patrycy
Liczba odwiedzin:526