Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2022

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 SI ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte — na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., wniesiony do tutejszego organu przez osobę fizyczną upełnomocnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy — postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych istniejącym wylotem do Rowu Opaskowego Truskawia w km 5+500 jego biegu, dz. nr ew. 1502, 1503, 842/5, 843/5, 836/7, 835/4, 832/5, 829, 828/4, 1107, 1106, 1105, 820, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 805/3, obręb Truskaw, gm. Izabelin, lub do sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 1503, obręb Truskaw, gm. Izabelin z gminnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, gm Izabelin, w ilościach:

Qmax.s = 0,027 m3/s;

Qśr..dobowe = 2200 m3/d;

Qdop.roczne = 803000 m3/rok;

Autor: Agnieszka Czarnecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Czarnecka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:184