2022 - część III (201-300)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2022
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 246  11.10.2022 Zamówienie dotyczy robót dodatkowych do Umowy Nr 643/RZ/2022/WRU z dnia 25.07.2022 r.. Roboty obejmują regulację wysokościową i wymianę krawężników betonowych na nowe oraz regulację wysokościową chodnika, części zjazdu i części parkingu przed sklepem wraz z wymianą materiałów na nowe i dostosowaniem parametrów do obecnych przepisów, na odcinku ok 100 m ul. Abrahama w Sierakowie  treść
 245  06.10.2022 Inicjatywa lokalna pn. „MOC JEST W NAS! Kobiety na rzecz pokoju, równości, klimatu i demokracji”  treść
 244  10.10.2022 Przebudowa sieci LAN w budynkach Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 48 Hornówek oraz ul. Wojska Polskiego 5 Hornówek  treść
 243  07.10.2022 Zakup 5 kompletów ubrania bojowego oraz 7 hełmów strażackich z latarkami na potrzeby OSP Laski. Zakup współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego  treść
 242  04.10.2022 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfera na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, pt. "Deskorolka i hulajnoga na skateparku"  treść
 241  04.10.2022 Wykonanie masztów, na których będą zamontowane syreny alarmowe  treść
 240  06.10.2022 Wypożyczenie sprzętu - dmuchanej zjeżdżalni - dla dzieci na piknik w laskach - finansowane z funduszu sołeckiego w ramach zadania - Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne  treść
 239  05.10.2022 Usługa cateringowa podczas uroczystości promującej ochronę przeciwpożarową  treść
 238  10.10.2022 Wykonanie remontu konserwatorskiego elementów cmentarza wojennego 1939-1945 na terenie Gminy Izabelin w miejscowości Laski  treść
 237  14.10.2022 Modernizacja/remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść
 236  05.10.2022 Dostawa 100 szt. kompostowników dla mieszkańców o pojemności 880l  treść
 235  27.09.2022 Wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz zamiennych wynikających z decyzji inwestora i użytkownika zgodnie z protokołem konieczności z dnia 1.09.2022 - w zakresie: prac elektrycznych oraz montażu rolet specjalistycznych ppoż  treść
 234  21.09.2022 Realizacja programów profilaktycznych - projekcje filmu poruszające kwestie uzależnienia od alkoholu i wychodzenia z nałogu jako akcja profilaktyczna skierowana do dorosłych mieszkańców gminy Izabelin  treść
 233  30.09.2022 Szkolenia dla pracowników na platformie Municipium. Pozostałe szkolenia dla pracowników UGI  treść
 231  04.10.2022 Edukacja ekologiczna - wydruk katalogu "Zieleń przyjazna naturze"  treść
 230  13.09.2022 Obsługa długu publicznego - wynagrodzenie agenta emisji i sponsora emisji obligacji treść
 229  05.09.2022 Obsługa długu publicznego - prowizja od emisji obligacji treść
 228  29.09.2022 Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy - na rok 2022 treść
 227  19.08.2022 Prace uzupełniające przy modernizacji pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49, roboty nie objęte dokumentacją projektową realizowane na zlecenie zamawiającego jako uzupełnienie zakresu podstawowego takie jak: wymiana parapetów, wymiana dwóch okien, kratek wentylacyjnych, zakup i montaż suszarek elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji doprowadzającej zasilanie, itp. treść
 226  26.09.2022 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie” wykonanej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454), w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę treść
 225  20.09.2022 Wykonanie muralu na potrzeby imprezy promującej ochronę przeciwpożarową  treść
 224  20.09.2022 Wykonanie przeglądu podstawowego rocznego gminnych placów zabaw wraz z dostępem do elektronicznej książki placów zabaw na 12 m-cy treść
 223  20.09.2022 Występ artystyczny Orkiestry OSP w Nadarzynie podczas imprezy promującej ochronę przeciwpożarową w dn. 09.10.2022 r w OSP Laski  treść
 222  20.09.2022 Przestawienie urządzeń siłowni plenerowej na terenie rekreacyjnym Mokre Łąki w Truskawiu  treść
 221  20.09.2022 Usługa cateringowa podczas imprezy promującej ochronę przeciwpożarową, która odbędzie się w dn. 09.10.2022 r. w OSP Laski   treść
 220  20.09.2022 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej oraz przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych treść
 219  01.09.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zakupu i montażu klimatyzacji oraz modernizacji i rozbudowy systemu wentylacji w sali gimnastycznej w SP przy ul. 3 Maja 49  treść
 218  06.09.2022 Zlecenie napisania programu zdrowotnego zakresu ochrony zdrowia psychicznego   treść
 217  14.09.2022 Dotacja dla partnera w realizacji projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"   treść
 216  14.09.2022 Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Izabelin  treść
 215  09.09.2022 Wynajęcie autokaru wraz z nagłośnieniem do promowania pikniku w sołectwie - finansowane z funduszu sołeckiego w ramach zadania - Organizacja pikniku sołeckiego  treść
 214  01.09.2022 Zakup oprogramowania Budżet24 na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek  treść
 213  01.09.2022 Uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zakończonej kat. A i B z zakresu ewidencji ludności (karty KOM, księgi meldunkowe, koperty dowodowe osób zmarłych), przechowywanej w archiwum zakładowym UGI  treść
 212  07.09.2022 Usługa cateringowa i zapewnienie atrakcji na pikniku sołeckim w Izabelinie C - finansowane z funduszu sołeckiego w ramach zadania - Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjne  treść
 211  06.09.2022 Wykonanie gadżetów promocyjnych z logo - butelki termiczne  treść
 210  08.09.2022 Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 5  treść
 209  06.09.2022 Opracowanie prognozy skutków finansowych sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp wsi Hornówek, cz. F  treść
 208  05.09.2022 Usługa cateringowa i atrakcje na piknik sołecki w Sierakowie - środki z funduszu sołeckiego na realizację zdania - Organizacja pikniku sołeckiego  treść
 207  31.08.2022 Rozbudowa zaplecza sportowego w Laskach   treść
 206  23.08.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniem inwestycyjnym pn. " Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Płk Stanisława Królickiego przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie"  treść
 205  26.08.2022 "Ogrody Sztuki" inicjatywa lokalna - realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zgodnie z ww. ustawa inicjatywy lokalnej nie dotyczy PZP   treść
 204  24.08.2022 Przygotowanie koncepcji samowystarczalności energetycznej w oparciu o opracowane audyty elektryczne i energetyczne dla budynków gminnych   treść
 203  26.08.2022 Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla 50 dzieci w Izabelinie B   treść
 202  01.08.2022 Nadzór ogrodniczy nad utrzymaniem terenów zielonych w Gminie Izabelin  treść
 201  24.08.2022 Przebudowa ul. Końcowej w Izabelinie C - II etap od ul. Sierakowskiej do ul. Kościuszki  treść

 

Autor: Joanna Kamińśka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-09-06
Data publikacji:2022-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińśka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:893

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-20 12:16:53Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-20 11:38:54Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-20 10:46:43Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-20 10:33:25Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-20 09:17:14Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-20 08:55:31Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-19 15:33:45Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-05 10:41:28Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-10-05 10:34:47Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-30 08:32:18Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-26 09:36:10Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-26 09:34:00Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-26 09:29:04Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-26 09:23:23Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-26 09:19:14Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-09 12:58:59Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-09 12:56:30Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-06 15:09:49Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-06 15:06:42Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)
2022-09-06 15:05:44Anna Sikorskaaktualizacja2022 - część III (201-300)