Obwieszczenie Wójta Gminy Izabelin z dn 27.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2022

Izabelin, dnia  27.09.2022 roku

WAP.6733.2.2022.JS

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, iż na wniosek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie;  

w dniu 21.09.2022 roku   zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego przeznaczonego na pobyt osób niepełnosprawnych zawierającego 12 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia wspólne na terenie działki oznaczonej nr ew. 1/1 (część działki oznaczona na załączniku mapowym zakresem literowym A-H), obręb 0002 Laski, Gmina Izabelin, Powiat Warszawski Zachodni,  

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Strony i Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin, z siedzibą przy ul. 3-go Maja nr 42 pok. nr 1, tel. (22 722 89 36 lub 35).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zamieszczono:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu

 Sprawę prowadzi:  Joanna Skotnicka-Pergał, tel. 22 722 89 36, j.skotnicka@izabelin.pl

Autor: Joanna Skotnicka-Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Joanna Skotnicka-Pergał
Data utworzenia:2022-09-30
Data publikacji:2022-09-30
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka-Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Skotnicka
Liczba odwiedzin:200

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-30 10:25:58Joanna SkotnickaJoanna Skotnicka-PergałObwieszczenie Wójta Gminy Izabelin z dn 27.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego