2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2015

Izabelin, dn. 10.12.2009 r.

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

DOTYCZY: "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III"


Izabelin, dn. 10.12.2009 r.

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

DOTYCZY: "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "D"".


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Izabelin informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III" 


 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin

data publikacji: 24.03.2009Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi TRUSKAW i TRUSKAW – HELENÓWEK, Etap III". 

data publikacji: 24.03.2009


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi HORNÓWEK część "D"".

data publikacji: 24.03.2009

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-06
Data publikacji:2015-10-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1790