Rozgraniczanie nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 3

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

geodezja@izabelin.pl

 tel. (0-22)  722 - 89 - 62

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/3/2002

 

 aktualizacja 30.08.2022 r.

Rozgraniczanie nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1990),
  2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

                                                         

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Podanie o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem właścicieli gruntów, których dotyczy ustalenie granic.

2.      Wnioskodawca w podaniu musi wskazać geodetę do wykonania czynności geodezyjnych

Załączniki:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rozgraniczanej
  • odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości sąsiednich 
  • oświadczenie geodety, iż podejmuje się wykonania czynności technicznych z zakresu rozgraniczenia

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa - za wydanie decyzji -10,00 zł

                  

Opłatę skarbową uiszcza się na konto urzędu, bądź u inkasenta w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:

złożenie: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin

odbiór: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 lub przesłanie pocztą na prośbę wnioskodawcy

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od postanowienia nie przysługuje zażalenie.

Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy do sądu za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

UWAGI:

Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania.

Wykonana przez geodetę dokumentacja techniczna rozgraniczenia nieruchomości i zarejestrowana przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Maz., powinna być złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin.

 

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 62

 

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

 

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w dniach pracy Urzędu.

Autor: Agnieszka Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy izabelin
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:9026

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-15 10:28:25Rafał BieńkowskiaktualizacjaRozgraniczanie nieruchomości
2020-01-15 10:24:56Anna SikorskaaktualizacjaRozgraniczanie nieruchomości
2017-01-20 13:50:23Anna SikorskaaktualizacjaRozgraniczanie nieruchomości
2017-01-18 15:31:38Anna SikorskaaktualizacjaRozgraniczanie nieruchomości
2017-01-18 15:28:01Anna SikorskaaktualizacjaRozgraniczanie nieruchomości