Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 38

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego 

planowanieprzestrzenne@izabelin.pl 

tel. (0-22) 722-89-35, (0-22) 722-89-36

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/38/2010

aktualizacja 25.02.2022 r.  

  

 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 PODSTAWA PRAWNA

  • art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz.U. 2021, poz. 735 z późn. zm).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • „Wniosek o wydanie  zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie”

 

OPŁATY:

  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie ze stawkami określonymi w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz.1923 z późn.zm.) wynosi:17,0 zł (słownie: siedemnaście złotych)
  • Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izabelin bądź u inkasenta w kancelarii urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:
  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 42, Izabelin – parter.  
  • Odbiór: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin – pok. nr 1.
  • Jeżeli wnioskodawca dostarczy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, zaświadczenie możemy przesyłać pocztą.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do wnioskodawcy.

 

Wydział Architektury

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego 

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 tel. (0-22)  722- 89 – 36

 

 

 

 Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Kasa Urzędu (w kancelarii urzędu - parter) jest czynna

w godzinach pracy urzędu

Lub przelewem na rachunek bankowy

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa  

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

 

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-11-25
Data publikacji:2015-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:6971

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-30 16:43:29Anna SikorskaaktualizacjaZaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego