Warunki zabudowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 34

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

architektura@izabelin.pl 

tel. (0-22) 722-89-35, (0-22) 722-89-36

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/34/2005

aktualizacja 20.01.2017 r.

 Warunki zabudowy

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 59 ust. 1 i 2 i art. 60 ust. 1 - Ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU. 2016, poz.778 z późn. zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku dołączonym do Karty Informacyjnej.
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (osoby prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa (zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. 2012 poz. 1282) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 107 zł

2.     Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.

3.     Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu na rachunek bankowy, bądź u inkasenta

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:

  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 42, Izabelin – parter.
  • Odbiór: Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo Urzędu Gminy Izabelin - pok. nr 1.

 

TERMIN:

Brak, procedura kilu etapowa. W oparciu o art. 36 K.P.A. postępowania wymagające zewnętrznych opinii i uzgodnień mogą spowodować ustalenie dodatkowego terminu rozpatrzenia sprawy.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem Urzędu Gminy Izabelin.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do wnioskodawcy.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722- 89 – 36

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynny

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa  

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-11-25
Data publikacji:2015-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:6569

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-20 15:23:34Anna Sikorskaaktualizacja Warunki zabudowy
2017-01-20 15:21:07Anna Sikorskaaktualizacja Warunki zabudowy