Lokalizacja inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 35

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

architektura@izabelin.pl 

tel. (0-22) 722-89-35, (0-22) 722-89-36

fax (0-22) 722-80-06

 

 

0143 /35/2005

aktualizacja 20.01.2017 r.

 Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 

Podstawa prawna: art. 50 ust. 1 i art.51 ust. 1 pkt 2) - Ustawy z dnia  27 marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 788 z późniejszymi zmianami)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku dołączonym do Karty Informacyjnej.
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (osoby prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli Strona działa przez pełnomocnika. 

 

OPŁATY:

1. Brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:

  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 42, Izabelin – parter.
  • Odbiór: Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo Urzędu Gminy Izabelin - pok. nr 1.

 

TERMIN:

Do 65 dni. W przypadku nie wydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenia, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem Urzędu Gminy Izabelin.

 

UWAGI:

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722- 89 – 36

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu - parter) jest czynny

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa  

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-11-25
Data publikacji:2015-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5792

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-30 16:33:22Anna Sikorskaaktualizacja Lokalizacja inwestycji celu publicznego
2017-01-30 16:12:05Anna Sikorskaaktualizacja Lokalizacja inwestycji celu publicznego