Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/   /2002

 

 aktualizacja 07.03.2013

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 19 ust 1, ust. 2 pkt. 4 oraz art. 39 ust. 3 i ust.. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

OPŁATY  :

Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU DECYZJI:

  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy
  • Odbiór: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony  Środowiska i Rolnictwa

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 14 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu

 

UWAGI:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

 

Kierownik - Agata Bartoszewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środoiwska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 10.00 – 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

  • listownie na adres Urzędu Gminy  Izabelin

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-01
Data publikacji:2015-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4252