Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (0-22)  722 - 89 - 48 

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/   /2002

 

 aktualizacja 07.03.2013

Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 19 ust.1, ust. 2 pkt. 4, art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 260.) oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430).
WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Czytelnie wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu – zał. 1,
  2. Odbitka mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym zjazdem na drogę gminną (plan zagospodarowania działki).
OPŁATY:

Opłata skarbowa: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU DECYZJI:
  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy
  • Odbiór: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 5.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 14 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie składa się w Kancelarii.

UWAGI:
  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

Kierownik - Agata Bartoszewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środoiwska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 10.00 – 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

  • listownie na adres Urzędu Gminy  Izabelin

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-01
Data publikacji:2015-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4341