Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (0-22)  722 - 89 - 48 

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

    0143/   /2002

 

 aktualizacja 07.03.2013

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 20 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.260.)
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz z załącznikami w sprawie wydania zezwolenia na:

 1. Prowadzenie robót w pasie drogowym - zał. 1.
 2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - zał. 2.
 3. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  - zał. 3.
 4. Umieszczenie reklam - zał. 4.
 5. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1- 4, - zał. 5.
OPŁATY:

Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobierane są zgodnie uchwała Nr XXII/185/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego róg gminnych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 9488).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU DECYZJI:
 • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy
 • Odbiór: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 5.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 14 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie składa się w Kancelarii.

UWAGI:
 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

Kierownik - Agata Bartoszewicz 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środoiwska i Rolnictwa

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 10.00 – 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 63

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 • listownie na adres Urzędu Gminy  Izabelin

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-01
Data publikacji:2015-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4892