Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2020

KARTA INFORMACYJNA NR 44

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 42

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 38

fax. (22) 722 80 06

 

0143/44/2013

aktualizacja 21.01.2020 r.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019r. poz 653 t. j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2020 r. poz.31)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  ( Dz. U. z 2019 r. poz 700 t. j. ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu placówkę konsularną.

Posiadacz dowodu osobistego zgłasza osobiście utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w dowolnym organie gminy na formularzu utraty lub uszkodzeniu dowodu, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, posiadacza dowodu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.


OPŁATY: Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZGŁOSZENIA UTRATY DOWODU OSOBISTEGO:

Wydział Spraw Obywatelskich (parter , pokój 10) lub inny najbliższy organ gminy bądź właściwa placówka konsularna.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje wniesienie zażalenia na postanowienie do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin.

UWAGI:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza
 • z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
 • po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym /poza zmianą adresu/
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego
 • z dniem zgonu jego posiadacza.
 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art 48a ust. 1

 

Kierownik – Dorota Kielak

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1800

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 38

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta w dniach pracy urzędu

 

Autor: Dorota Kielak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kielak
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2643

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-28 15:11:16Anna SikorskaaktualizacjaZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego