Zaświadczenie o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2018

KARTA INFORMACYJNA NR

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

architektura@izabelin.pl 

tel. (0-22) 722-89-35, (0-22) 722-89-36

fax (0-22) 722-80-06

 

0143//2018

aktualizacja 05.02.2018 r.

 

Zaświadczenie o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji

PODSTAWA PRAWNA:

art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm). w związku art. 109 ust. 1 pkt. 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.121 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • „Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji”

 

OPŁATY:

  • – Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie ze stawkami określonymi w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz.1827 z późn.zm.) wynosi:17,0 zł (słownie: siedemnaście złotych)

 

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izabelin bądź u inkasenta w kancelarii urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:

  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 42, Izabelin – parter.
  • Odbiór: Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo Urzędu Gminy Izabelin – pok. nr 1
  • Jeżeli wnioskodawca dostarczy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, zaświadczenie możemy przesyłać pocztą.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do wnioskodawcy

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzenngo 

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 36

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Kasa Urzędu  (w kancelarii urzędu - parter) jest czynna

w godzinach pracy urzędu

 

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-02-08
Data publikacji:2018-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3357

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-05 10:31:11Anna SikorskaaktualizacjaZaświadczenie o braku wyznaczonego obszaru rewitalizacji