Członkostwo w obwodowych komisjach wyborczych - wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2018

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych, po ponownej analizie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), wyjaśnia, co następuje.

Osoby będące w stosunku do kandydata: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, albo osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia, o czym mowa w art. 184 S I pkt 2a Kodeksu wyborczego, zwane dalej „osobami spokrewnionymi”, mogą być członkami obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na obszarze:

  1. innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo
  2. tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona

— jeżeli spełniają warunki Kodeksu wyborczego.

Punkt 2 nie dotyczy osób spokrewnionych z kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co oznacza, że osoby te nie mogą być członkami komisji obwodowych w danej gminie.

Autor: Waldemar Roszkiewicz

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-09-12
Data publikacji:2018-09-12
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Roszkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1339

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-12 15:27:07Anna SikorskaaktualizacjaCzłonkostwo w obwodowych komisjach wyborczych - wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej