Zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

W dniu 16 lutego 2021r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr V/23/19  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1593/akt.pdf

W dniu 6 listopada 2019r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XVI/132/19 w sprawie częściowego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie w części z opłaty wynosi 6 zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XVI.132.19.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-30
Data publikacji:2019-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Merchel
Liczba odwiedzin:2445