Zmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2020

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Truskawia

W styczniu 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwały inicjujące jednostkowe zmiany planów miejscowych dla wsi Truskaw (Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap I i Etap III). Zmianami objęto wybrane zapisy obowiązujących od 2009 i 2013 r. planów miejscowych (wyłącznie fragmenty tekstów planów).

Celem podjętych działań jest zapobiegnięcie rozwojowi intensywnej zabudowy mieszkaniowej nie wpisującej się w krajobraz wsi i całej gminy.

Opracowane projekty zmiany planów doprecyzowują zapisy w zakresie przeznaczenia podstawowego jakim jest zabudowa jednorodzinna. Zakładają także:

  • możliwość realizacji wyłącznie 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej, tj. 1 budynek wolnostojący lub 1 budynek w zabudowie bliźniaczej (Obowiązujący minimalny normatyw działki budowlanej w Truskawiu to 850 m2. Nie dotyczy on działek, które powstały przed wejściem w życie zmienianych obecnie planów, tj. przed 2013 r. w przypadku Etapu I i przed 2009 r. w przypadku Etapu III) ;
  • zmniejszenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy z obowiązującego 0,8 na 0,4.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami zmian oraz wyrażania opinii w procedurze wyłożenia do publicznego wglądu. Szczegóły znajdują się w poniższych ogłoszeniach.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap I” (zmiany jednostkowe) – przedłużenie terminu składania wniosków do planu

Przystępujemy do sporządzenia jednostkowych zmian w obowiązującym planie miejscowym. Wnioski do zmiany planu zbieramy do 27 kwietnia 2020 r. (nowy termin). Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO dostępny jest poniżej.

Obowiązujący plan miejscowy dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin – poz. Nr 26 w tabelce.

Zachęcamy także do zapoznania się z planem w systemie informacji przestrzennej naszej gminy pod adresem: www.izabelin.e-mapa.net. Warstwa zagospodarowanie przestrzenne umożliwia przeglądanie obowiązujących planów miejscowych na mapie gminy. Aby zapoznać się z tekstem planu należy wybrać w górnym pasku narzędzie ikonkę „i” i kliknąć w interesującym nas miejscu na mapie.

Podstawa Prawna:

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2943

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-17 15:50:21Anna SikorskaaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-03-27 14:42:01Anna SikorskaaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-03-25 15:30:22Anna SikorskaaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-03-25 15:09:51Anna SikorskaaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-03-25 15:04:31Anna SikorskaaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-02-11 14:35:28Rafał BieńkowskiaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-02-03 17:28:33Rafał BieńkowskiaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-02-03 17:26:41Rafał BieńkowskiaktualizacjaZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I
2020-02-03 17:25:04Rafał BieńkowskiwpisZmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I