Otwarty konkurs ofert - aktywny i zdrowy Senior

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Wójt Gminy Izabelin ogłasza:

  1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  2. oraz nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert.

Celem zadania jest zorganizowanie dla osób w wieku emerytalnym zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rehabilitacyjnym i/lub towarzysko-rekreacyjnym w formie wydarzeń, cyklu zajęć stacjonarnych i/lub w formie wyjazdowej. Zorganizowane aktywności powinny przyczynić się do wyrobienia u seniorów nawyków mających na celu jak najdłuższe utrzymanie dobrej kondycji, sprawności i pogody ducha.

Adresatami zadania są osoby w wieku emerytalnym, które mieszkają na terenie gminy Izabelin.

Szczegóły konkursu oraz informacje dot. naboru reprezentantów do komisji konkursowej znajdują się w Zarządzeniu Nr 182/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 lipca 2020 r., które zostało zamieszczone poniżej.

 

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:725

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-07 16:19:23Anna SikorskaaktualizacjaOtwarty konkurs ofert - aktywny i zdrowy Senior