Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego epuap

 

monitor polski dziennik ustaw RP 

ceidg

Najnowsze aktualności

Nabór na stanowisko inspektor ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacyjnym

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin : Inspektor ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacyjnym

9 marca 2021
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko inspektor ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacyjnym

Nabór na stanowisko inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. windykacji w Wydziale Finansowym

9 lutego 2021
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym

Nabór na stanowisko inspektora ds. Informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. Informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

4 lutego 2021
Małgorzata Lewandowska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko inspektora ds. Informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2021 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Izabelin ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w Izabelinie, 2. nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert.

7 stycznia 2021
Barbara Bacewicz-Borys
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2021 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej