Petycja w sprawie przymusu szczepień i planowanej segregacji ludności