2021 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść 
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin  treść 
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.  treść 
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów  treść 
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej   treść 
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku  treść 
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich  treść 
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi  treść 
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi   treść 
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych   treść 
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP  treść 
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników  treść 
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu  treść 
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść