2021 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
060      
059      
058      
057      
056      
055      
054      
053      
052      
051      
050      
049      
048      
047      
046      
045      
044      
043      
042      
041      
040      
039      
038      
037      
036      
035      
033      
032      
031      
030      
029      
028      
027      
026      
025      
024      
023      
022      
021      
020      
019      
018      
017      
016      
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść 
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin  treść 
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.  treść 
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów  treść 
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej   treść 
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku  treść 
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich  treść 
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi  treść 
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi   treść 
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych   treść 
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP  treść 
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników  treść 
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu  treść 
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść