2021 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
060  23.02.2021    
059  23.02.2021    
058  23.02.2021    
057  23.02.2021    
056  17.02.2021    
055  08.02.2021    
054  12.02.2021    
053  17.02.2021    
052  15.02.2021    
051  16.02.2021    
050  18.02.2021    
049  12.02.2021    
048  18.02.2021    
047  18.02.2021    
046  18.02.2021    
045  18.02.2021    
044  16.02.2021    
043  16.02.2021    
042  15.02.2021    
041  12.02.2021    
040  12.02.2021    
039  12.02.2021    
038  15.02.2021    
037  12.02.2021    
036  15.01.2021    
035  01.02.2021    
033  09.02.2021    
032  01.02.2021    
031  01.02.2021    
030  18.01.2021    
029  01.02.2021    
028  26.01.2021    
027  26.01.2021    
026  05.01.2021    
025  05.02.2021    
024  01.02.2021    
023  29.01.2021    
022  17.01.2021    
021  15.01.2021    
020  07.01.2021    
019  12.01.2021    
018  15.01.2021    
017  21.01.2021    
016  15.01.2021    
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść 
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin  treść 
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.  treść 
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów  treść 
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej   treść 
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku  treść 
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich  treść 
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi  treść 
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi   treść 
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych   treść 
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP  treść 
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników  treść 
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu  treść 
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść