2021 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
060  23.02.2021    treść 
059  23.02.2021    treść 
058  23.02.2021    treść 
057  23.02.2021    treść 
056  17.02.2021    treść 
055  08.02.2021    treść 
054  12.02.2021    treść 
053  17.02.2021    treść 
052  15.02.2021    treść 
051  16.02.2021    treść 
050  18.02.2021    treść 
049  12.02.2021    treść 
048  18.02.2021    treść 
047  18.02.2021    treść 
046  18.02.2021    treść 
045  18.02.2021    treść 
044  16.02.2021    treść 
043  16.02.2021    treść 
042  15.02.2021    treść 
041  12.02.2021    treść 
040  12.02.2021    treść 
039  12.02.2021    treść 
038  15.02.2021    treść 
037  12.02.2021    treść 
036  15.01.2021    treść 
035  01.02.2021    treść 
033  09.02.2021    treść 
032  01.02.2021    treść 
031  01.02.2021    treść 
030  18.01.2021    treść 
029  01.02.2021 Realizacja programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo "
 treść 
028  26.01.2021 Wykonanie i dostawa - pojemniki (serca ) na nakrętki  treść 
027  26.01.2021 Demontaż starego klimatyzatora i montaż klimatyzatora do pomieszczeń technicznych firmy Panasonic  treść 
026  05.01.2021 Prowadzenie 21 godz. zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Laski  treść 
025  05.02.2021 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu dachu i instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej  treść 
024  01.02.2021 Monitorowanie budynku Urzędu Gminy  treść 
023  29.01.2021 Przebudowa ul. Partyzantów w Laskach  treść 
022  17.01.2021 Nauka tańca towarzyskiego dla mieszkańców Izabelina C  treść
021  15.01.2021 Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na gminnych placach zabaw w gminie Izabelin  treść 
020  07.01.2021 Dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych - porad i badań specjalistycznych lekarza ginekologa  treść 
019  12.01.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin  treść
018  15.01.2021 Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w kuchni budynku gminnego  treść 
017  21.01.2021 Umowa na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów  treść
016  15.01.2021 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść 
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin  treść 
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.  treść 
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów  treść 
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej   treść 
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku  treść 
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich  treść 
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi  treść 
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi   treść 
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych   treść 
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP  treść 
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników  treść 
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu  treść 
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników  treść