Wydział Efektywności Procesów i Narzędzi IT

 

Kamila Szpalerska
tel. (22) 722 89 66
e-mail: k.szpalerska@izabelin.pl 
Pokój Nr 8

Zbigniew Mołodkiewicz 
tel. 22 722 89 50
e-mail: informatyk@izabelin.pl 
Pokój Nr 210

Anna Sikorska
e-mail: a.sikorska@izabelin.pl  

Do zadań Wydziału Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT należy w szczególności: 

  • Wdrażanie rozwiązań usprawniających prace urzędu oraz dwustronną komunikację z mieszkańcami;
  • Digitalizacja procesów i procedur w Urzędzie Gminy Izabelin;
  • Zaangażowanie w proces ustawodawcy, tworzący ramy prawne do digitalizacji administracji samorządowej;
  • Odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury technicznej oraz oprogramowania w sprawności umożliwiającej bezawaryjną pracę urzędu oraz bezpieczeństwo danych;
  • Prowadzenie end-2-end procesów przetargowych/ konkursów ofert w obszarze: technologii, sprzętu informatycznego i telekomunikacji zarówno w odniesieniu do nowych wdrożeń jak i utrzymania już eksploatowanych;
  • Współpraca z wszystkimi podmiotami publicznymi na terenie Gminy Izabelin w obszarze: nowych technologii, sprzętu informatycznego i telekomunikacji;
  • Zarządzanie powierzonym majątkiem;
  • Tworzenie lub odkrywanie aktualnie realizowanych procesów, ich optymalizacja oraz wdrażanie;
  • Ciągły monitoring efektywności wraz z wdrażaniem niezbędnych usprawnień;
  • Monitoring satysfakcji z procesów wszystkich interesariuszy.