Nabór na stanowisko inspektor ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Organizacyjnym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. BOM :

• Aktywne słuchanie, rozumienie i odpowiadanie na potrzeby mieszkańców;

• Obsługa wniosków składanych przez interesantów do wydziałów merytorycznych

• Przyjmowanie opłat skarbowych; • Przyjmowanie i rejestracja korespondencji, przesyłek oraz dokumentów zewnętrznych;

• Obsługa elektronicznego systemu obsługi dokumentów (EZD)

• Segregacja dokumentów skierowanych po dekretacji do sekretariatu na poszczególne Wydziały;

• Obsługa przesyłek kurierskich, paczek, itp. krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami operatorów pocztowych.

 

2. Archiwum zakładowe :

• Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

• Prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji;

• Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której termin przechowywania upłynął i przekazywanie jej na makulaturę lub zniszczenie;

• Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie archiwizowania i przekazywania dokumentacji do archiwum;

• Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. Wymagania niezbędne: