Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Wyniki otwartego konkursu ofert - wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

16 kwietnia 2021

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 291/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 marca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wpłynęły dwie oferty, złożone przez n/w organizacje pozarządowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000,00 zł.

1. Fundacja „Ruszyć z Kopyta” z siedzibą przy ul. Angorskiej 14 lok. 7, 03-913 Warszawa, KRS: 0000696485 – wnioskowana kwota dotacji: 25.500,00 zł,
2. Fundacja Zmysłosfera z siedzibą przy ul. 3 Maja 21, 05-080 Izabelin C, KRS: 0000697113 - wnioskowana kwota dotacji: 29.938,00 zł.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez jednego z dwóch oferentów, dotację na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Fundacji „Ruszyć z Kopyta” z siedzibą przy ul. Angorskiej 14 lok. 7, 03-913 Warszawa, KRS: 0000696485. Przyznana kwota dotacji: 25.500,00 zł.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:87