Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Wyniki otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

30 kwietnia 2021

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 292/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 marca 2021 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły dwie oferty, złożone przez n/w organizacje pozarządowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł.
1. Polska Fundacja Sportu i Kultury z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa, KRS: 0000368290 – wnioskowana kwota dotacji: 15.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew, KRS: 0000737419 - wnioskowana kwota 9.624,00 zł,

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez jednego z dwóch oferentów, dotację na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania przyznano Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa, KRS: 0000368290. Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:79