2021 - II część

Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XLIII/342/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XLIII/343/21 27 lipca 2021 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. treść treść głosowanie
XLIII/344/21  27 lipca 2021 r.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny  treść treść  głosowanie 
XLIII/345/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" treść treść  głosowanie
XLIII/346/21 27 lipca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III treść treść  głosowanie
XLIII/347/21 27 lipca 2021 r. zmiany uchwały NR II/7/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących  treść  treść głosowanie
XLIII/348/21 27 lipca 2021 r.   treść   treść  głosowanie