Samodzielne stanowiska

Radca Prawny

Paweł Duszyński 
e-mail: p.duszynski@izabelin.pl

Aleksandra Klimuszko
e-mail: a.klimuszko@izabelin.pl

 

tel. 22 722 89 66
pokój Nr 107

 

Radca Prawny prowadzi obsługę prawną Rady i Urzędu. Do jego właściwości należy w szczególności:

1. Obsługa prawna rady gminy, komisji rady, wójta, kierownictwa urzędu, referatów urzędu i samodzielnych stanowisk oraz sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie porad prawnych w . zakresie stosowania prawa przez kierownictwo i pracowników Urzędu.
2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał i porozumień oraz umów zawieranych przez Wójta.
3. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i NSA,
4. Informowanie o zmianach w przepisów prawnych.
5. Opiniowanie zgodności z prawem przygotowywanych decyzji administracyjnych.
6. Opiniowanie statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Urzędu dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu.

 

Kontrola Wewnętrzna
Mariola Kłos

tel. 22 722 89 74
e-mail: m.klos@izabelin.pl

Pokój Nr 106