Samodzielne stanowiska

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH (Pokój Nr 107)

Paweł Duszyński 
e-mail: p.duszynski@izabelin.pl

Aleksandra Klimuszko
e-mail: a.klimuszko@izabelin.pl

tel. 22 722 89 66

 

AUDYT I KONTROLA WENĘTRZNA (Pokój Nr 106)
Mariola Kłos
tel. 22 722 89 74
e-mail: m.klos@izabelin.pl

 

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (Pokój Nr 114)
Piotr Rzeźnicki
tel. 22 722 89 59
e-mail: p.rzeznicki@izabelin.pl