PROTOKOŁY I NAGRANIA KOMISJI W 2022 R. - VII KADENCJA

KOMISJE WSPÓLNE -
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARCZO - FINANSOWA,
ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI, REWIZYJNA, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
 XVII 7.02.2022r.  Protokół   Protokół tekst
XVIII 17.03.2022r. Protokół Protokół tekst
XIX 21.04.2022r. Protokół Protokół tekst
XX 13.06.2022r. Protokół

Protokół tekst
XXI 26.09.2022r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
XXVII 31.01.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXVIII 28.04.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXIX 20.06.2022r. Protokół   Protokół tekst (projekt)
XXX 29.07.2022r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XXXI 26.08.2022r. Protokół Protokół tekst (projekt)
XXXII 12.09.2022r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
XXIX 20.01.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXX 19.05.2022r. Protokół posiedzenie wyjazdowe Protokół tekst
XXXI 22.07.2022r. Protokół posiedzenie wyjazdowe Protokół tekst(projekt)
XXXII 31.08.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXIII 22.09.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXIV 19.10.2022r. Protokół Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
XXVIII  24.01.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXIX 21.02.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXX 21.03.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXI 23.05.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXII 20.06.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXIII 25.07.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXIV 29.08.2022r. Protokół

 

Protokół tekst
XXXV 24.10.2022r. Protokół

Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
 XXIX 26.01.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXX 28.04.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXI 20.05.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXII 28.07.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXIII 31.08.2022r. Protokół   Protokół
XXXIV 15.09.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXV 24.10.2022r. Protokół   Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
 XXXIV 19.01.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXV 14.02.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXVI 16.03.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXVII 30.03.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXVIII 06.04.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXIX 25.05.2022r. Protokół Protokół tekst
XL 06.06.2022r. Protokół Protokół tekst
XLI 17.08.2022r. Protokół
 
Protokół tekst
XLII 26.10.2022r. Protokół   Protokół tekst (projekt)

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Nr Z dnia Treść (plik pdf) Nagranie Wersja tekstowa
 XXVII 02.02.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXVIII 21.02.2021r Protokół

 

 

 

Protokół tekst
XXIX 23.02.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXX 10.03.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXI 21.04.2022r. Protokół Protokół tekst
XXXII 07.06.2022r. Protokół   Protokół tekst
XXXIII 27.07.2022r. Protokół   Protokół tekst (projekt)
XXXIV 27.10.2022r. Protokół   Protokół tekst (projekt)