2021 - część V (401-500)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 
 412  10.12.2021   Umowa dot. wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie gminy treść 
 411  10.12.2021   Utrzymanie systemu e-Gmina (GIS) wraz z modułem iMPA (moduł adresowy)  treść 
 410  10.12.2021   Wdrożenie i utrzymanie systemu dla Sygnalistów  treść 
 409  10.12.2021  Wykonanie wielkoformatowej (4,2mx3,0m) gry edukacyjnej dot. segregacji odpadów treść 
 408  01.12.2021  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 1 studni chłonnej o głębokości 3m w Izabelinie C, zlokalizowanej przy ul. Świerkowej oraz 4 wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni chłonnych w Gminie Izabelin treść 
 407  06.12.2021  Profilowanie pobocza ul. Sasanki w Mościskach  treść 
 406  05.11.2021  Usługi pocztowe dla UG Izabelin na okres: 1.01.2022 - 31.12.2022  treść 
 405  07.12.2021  Dostawa prasy do UG Izabelin w okresie 1.01.2022 - 31.12.2022 treść 
 404  29.11.2021  Wykonanie 7 ozdób świątecznych na latarnie w ramach funduszu sołeckiego treść 
 403  23.11.2021  Dotacja celowa dla OSP Izabelin na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego treść 
 402  30.11.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfery na realizację zadania z zakresu ekologii w ramach tzw. "małego grantu" Cykl 3 edukacyjnych warsztatów dla dorosłych, dotyczących przygotowania kosmetyków naturalnych 3 edukacyjne wyprawy przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-9 lat  treść 
 401  01.12.2021  Wykonanie dwuspadowego zadaszenia piaskownicy na plac zabaw w Hornówku bez montażu -zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek treść