2021 - część V (401-500)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 430  29.12.2021 Utrzymanie techniczne www/ BIP w okresie 01-01-2022 do 31-12-2022 treść 
 428  29.12.2021 Utrzymanie systemu ewidencji ludności oraz bazy danych wyborców w okresie 01-01-2022r. do 31-12-2022r. treść
 427  29.12.2021 Utrzymanie czystości i terenów zielonych w gminie Izabelin w ramach zadań zleconych spółce komunalnej Mokre Łąki treść
 426  27.12.2021 Zakup i dostawa 2 kamer monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem dla 2 punktów kamerowych w Izabelinie B treść
 424  22.12.2021 Porozumienie w sprawie budowy ul. Jodłowej w Mościskach - zobowiązanie dotyczące sfinansowania odszkodowań za grunty przejęte przez m.st. Warszawę pod budowę drogi treść
 423  28.12.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Jeżynowej treść
 422  23.12.2021 Aktualizacja dokumentacji projektowe budowy drogi gminnej- ul. Jodłowej w Mościskach, w gminie Izabelin treść
 421  15.12 2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. XI Porzecznej w Hornówku treść
 420  15.12.2021 Nadzór inwestorski przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 treść
 419  20.12.2021 Umowa polegająca na dostawie i montażu rejestratora do systemu kamer monitoring wizyjnego na terenie Gminy Izabelin w budynku Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie C treść
 418  20.12.2021 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Ryś Laski na organizację rodzinnych zajęć sportowych i rodzinnych turniejów w okresie międzyświątecznym, zadanie realizowane w trybie tzw. małego grantu treść
 417  21.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 treść 
 416  13.12.2021 Realizacja inicjatywy lokalnej pn. KOCHAM NIE STRZELAM Izabelińska Akcja Sylwestrowa - inicjatywa ma zachęcić mieszkańców do nie strzelenia fajerwerkami w sylwestra w trosce o dobrostan zwierząt domowych i dziko żyjących treść 
 415  17.12.2021 Zakup urządzenia Cutlanca dla jednostki OSP Laski treść 
 414  16.12.2021 Równanie i wbudowanie kruszywa na gminnych drogach gruntowych i tłuczniowych treść 
 413  10.12.2021 Dostawa i montaż nowej pompy oraz wymiana uszkodzonych elementów pompowni drenażowej na ul. Pietkiewicza/Kurowskiego w Hornówku treść
 412  10.12.2021   Umowa dot. wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy treść 
 411  10.12.2021   Utrzymanie systemu e-Gmina (GIS) wraz z modułem iMPA (moduł adresowy)  treść 
 410  10.12.2021   Wdrożenie i utrzymanie systemu dla Sygnalistów  treść 
 409  10.12.2021  Wykonanie wielkoformatowej (4,2mx3,0m) gry edukacyjnej dot. segregacji odpadów treść 
 408  01.12.2021  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 1 studni chłonnej o głębokości 3m w Izabelinie C, zlokalizowanej przy ul. Świerkowej oraz 4 wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni chłonnych w Gminie Izabelin treść 
 407  06.12.2021  Profilowanie pobocza ul. Sasanki w Mościskach  treść 
 406  05.11.2021  Usługi pocztowe dla UG Izabelin na okres: 1.01.2022 - 31.12.2022  treść 
 405  07.12.2021  Dostawa prasy do UG Izabelin w okresie 1.01.2022 - 31.12.2022 treść 
 404  29.11.2021  Wykonanie 7 ozdób świątecznych na latarnie w ramach funduszu sołeckiego treść 
 403  23.11.2021  Dotacja celowa dla OSP Izabelin na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego treść 
 402  30.11.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfery na realizację zadania z zakresu ekologii w ramach tzw. "małego grantu" Cykl 3 edukacyjnych warsztatów dla dorosłych, dotyczących przygotowania kosmetyków naturalnych 3 edukacyjne wyprawy przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-9 lat  treść 
 401  01.12.2021  Wykonanie dwuspadowego zadaszenia piaskownicy na plac zabaw w Hornówku bez montażu -zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek treść