2021 - część V (401-500)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 435  30.12.2021 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku treść 
 434  28.12.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Izabelin treść 
 433  28.12.2021 Usługi weterynaryjne dla zwierząt właścicielskich - kastracja, sterylizacja i znakowanie treść 
 432  28.12.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolnożyjącymi treść 
 431  29.12.2021 Diagnozy oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Izabelin treść 
 430  29.12.2021 Utrzymanie techniczne www/ BIP w okresie 01-01-2022 do 31-12-2022 treść 
 428  29.12.2021 Utrzymanie systemu ewidencji ludności oraz bazy danych wyborców w okresie 01-01-2022r. do 31-12-2022r. treść
 427  29.12.2021 Utrzymanie czystości i terenów zielonych w gminie Izabelin w ramach zadań zleconych spółce komunalnej Mokre Łąki treść
 426  27.12.2021 Zakup i dostawa 2 kamer monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem dla 2 punktów kamerowych w Izabelinie B treść
 424  22.12.2021 Porozumienie w sprawie budowy ul. Jodłowej w Mościskach - zobowiązanie dotyczące sfinansowania odszkodowań za grunty przejęte przez m.st. Warszawę pod budowę drogi treść
 423  28.12.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Jeżynowej treść
 422  23.12.2021 Aktualizacja dokumentacji projektowe budowy drogi gminnej- ul. Jodłowej w Mościskach, w gminie Izabelin treść
 421  15.12 2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. XI Porzecznej w Hornówku treść
 420  15.12.2021 Nadzór inwestorski przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 treść
 419  20.12.2021 Umowa polegająca na dostawie i montażu rejestratora do systemu kamer monitoring wizyjnego na terenie Gminy Izabelin w budynku Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie C treść
 418  20.12.2021 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Ryś Laski na organizację rodzinnych zajęć sportowych i rodzinnych turniejów w okresie międzyświątecznym, zadanie realizowane w trybie tzw. małego grantu treść
 417  21.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 treść 
 416  13.12.2021 Realizacja inicjatywy lokalnej pn. KOCHAM NIE STRZELAM Izabelińska Akcja Sylwestrowa - inicjatywa ma zachęcić mieszkańców do nie strzelenia fajerwerkami w sylwestra w trosce o dobrostan zwierząt domowych i dziko żyjących treść 
 415  17.12.2021 Zakup urządzenia Cutlanca dla jednostki OSP Laski treść 
 414  16.12.2021 Równanie i wbudowanie kruszywa na gminnych drogach gruntowych i tłuczniowych treść 
 413  10.12.2021 Dostawa i montaż nowej pompy oraz wymiana uszkodzonych elementów pompowni drenażowej na ul. Pietkiewicza/Kurowskiego w Hornówku treść
 412  10.12.2021   Umowa dot. wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy treść 
 411  10.12.2021   Utrzymanie systemu e-Gmina (GIS) wraz z modułem iMPA (moduł adresowy)  treść 
 410  10.12.2021   Wdrożenie i utrzymanie systemu dla Sygnalistów  treść 
 409  10.12.2021  Wykonanie wielkoformatowej (4,2mx3,0m) gry edukacyjnej dot. segregacji odpadów treść 
 408  01.12.2021  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 1 studni chłonnej o głębokości 3m w Izabelinie C, zlokalizowanej przy ul. Świerkowej oraz 4 wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni chłonnych w Gminie Izabelin treść 
 407  06.12.2021  Profilowanie pobocza ul. Sasanki w Mościskach  treść 
 406  05.11.2021  Usługi pocztowe dla UG Izabelin na okres: 1.01.2022 - 31.12.2022  treść 
 405  07.12.2021  Dostawa prasy do UG Izabelin w okresie 1.01.2022 - 31.12.2022 treść 
 404  29.11.2021  Wykonanie 7 ozdób świątecznych na latarnie w ramach funduszu sołeckiego treść 
 403  23.11.2021  Dotacja celowa dla OSP Izabelin na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego treść 
 402  30.11.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfery na realizację zadania z zakresu ekologii w ramach tzw. "małego grantu" Cykl 3 edukacyjnych warsztatów dla dorosłych, dotyczących przygotowania kosmetyków naturalnych 3 edukacyjne wyprawy przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-9 lat  treść 
 401  01.12.2021  Wykonanie dwuspadowego zadaszenia piaskownicy na plac zabaw w Hornówku bez montażu -zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek treść