2022 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
45 01.03.2022 Budowa sieci komputerowych w budynkach: - przedszkoli (Izabelin, Laski) - sieć głównie WiFi realizowana w dowolnym momencie, - szkoły (mała i duża szkoła) - sieć realizowana w okresie wakacyjnym  treść
44 23.02.2022 Projekt 3 zbiorników na wodę deszczową o pojemności do 10m3 na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść
43 28.02.2022 System monitorowania pojazdów służbowych UG Izabelin treść
42 25.02.2022 Montaż dwuspadowego zadaszenia piaskownicy na placu zabaw w Hornówku, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Hornówek  treść
41 21.02.2022 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 898 ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z 3 Maja w Mościskach do skrzyżowania z rondem w ul. Ekologicznej w gm. Stare Babice treść
40 23.02.2022 Wydruk poradnika dla mieszkańców "Jak prawidłowo segregować odpady"  treść
39 17.02.2022 Umowa w sprawie służb i patroli ponadnormatywnych policjantów Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z s. w Starych Babicach na terenie Gminy Izabelin w 2022 r. treść
38 17.02.2022 Wykonanie projektu przebudowy zatoki autobusowej Urząd Gminy 01 oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami treść
37 07.02.2022 Dotacja celowa dla LKS RYŚ Laski na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu treść
36 15.02.2022 Zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy linią 210, 250 oraz N58 przez ZTM Warszawa treść
35 07.02.2022 Najem toalety do obsługi placu zabaw i pętli autobusowej w Sierakowie treść
34 26.01.2022 Dotacja celowe dla Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania publ. pn. Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2022 treść
33 26.01.2022 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego treść
32 01.02.2022 Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych  treść
31 02.02.2022 Dalsza cyfryzacja urzędu - modyfikacja używanego już oprogramowania  treść
30 02.02.2022 Dalsza cyfryzacja urzędu - modyfikacja używanego już oprogramowania treść
29 02.02.2022 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Izabelin treść
28 01.02.2022 Szkolenie pracowników Wydziału Finansowego w zakresie podatku VAT treść
27 01.02.2022 Projekt zagospodarowania działki w Hornówku przed INCO. Zgodnie z zadaniem uchwalonym przez Zebranie Wiejskie, ze środków z funduszu sołeckiego - służących poprawie komfortu i estetyki wsi  treść
26 31.01.2022 Nauka tańca dla mieszkańców wsi Izabelin C w ramach zadania sołeckiego "Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej" zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim treść
25 31.01.2022 Elastyczny fitness - zdrowy kręgosłup- Kacper Błaszczyk fit Warszawa- Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne zgodnie z wnioskiem mieszkańców z zebrania wiejskiego. treść
24 31.01.2022 Yoga - Magdalena Kaźmierczk -Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego  treść
23 21.01.2022 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie  treść
22 21.01.2022 Utrzymanie urządzeń i zieleni na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych  treść
21 21.01.2022 Odbiór odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie  treść
20 21.01.2022 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych na terenie gminy  treść
19 21.01.2022 Wymiana uszkodzonej w kolizji latarni aluminiowej led na ul. 3 Maja w Izabelinie C przy ul. Kopernika  treść
18 21.01.2022 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy  treść
17 21.01.2022 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie treść
16 19.01.2022 Realizacja przez VENA Sp. z o.o. wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu treść
15 14.01.2022 Realizacja przez PRO-INTEGRA Aleksandra Banasiewicz - Tenerowicz wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu  treść
14 11.01.2022 Realizacja przez YGC Marcin Kulpiński wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu treść
13 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Kołłątaja w Izabelinie B treść
12 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju sportu treść
11 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju kultury treść
10 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz budowy dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenów, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiających funkcjonowanie obiektów i terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozbiórki obiektów i zagospodarowania istniejącego treść
9 05.01.2022 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawa-Praga na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pn. Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe treść
8 05.01.2022 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej pn. Stowarzyszenie Dla Nas na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością treść
7 07.01.2022 Dofinansowanie do świadczeń medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa treść
6 14.01.2022 Usługi doradcze dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP do projektu polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum Gminy Izabelin treść
5 13.01.2022 Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na umowę dla pracownika biurowego w posterunku w Izabelinie  treść
 04.01.2022  Wynajem pomieszczeń na potrzeby Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego na terenie T.O.N.O. w Laskach  treść
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy    treść 
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Skarbników   treść 
1 03.01.2022  bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności gminy  treść