Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Oferta małego grantu: Koncert śpiewających mis - relaksacja przy muzyce

15 kwietnia 2022

W dniu 14 kwietnia 2022 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Koncert śpiewających mis – relaksacja przy muzyce”. Oferta została złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Ofertę złożyła Fundacja MUSICALOVE, z siedzibą przy ul. Kuncewicza 10, 05-080 Izabelin C, wnioskując o dotację na sfinansowanie ww. zadania w wysokości 7.130,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 15 do 22 kwietnia 2022 r. włącznie:
- drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pl
- lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.

Oferta dostępna jest na stronie internetowej gminy w zakładce: ngo -> małe granty (2022 r.), na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin (w zakładce: ogłoszenia -> inne) oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-15
Data publikacji:2022-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:187