Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Informacje półroczne i sprawozdania roczne z wykonania budżetu 2022

2 września 2022

Okres sprawozdawczy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2022 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 
I półrocze 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2022 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Informacja

opinia

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamila Elmerych
Liczba odwiedzin:293