Biuro Rady Gminy i Sołectw

BIURO RADY GMINY

Elżbieta Petrykowska
tel. 22 722 89 67
e-mail: e.petrykowska@izabelin.pl 

Agnieszka Kostarz
tel. 22 722 89 67
e-mail: a.kostarz@izabelin.pl 

Michał Filochowski
tel. 22 722 89 79
e-mail: m.filochowski@izabelin.pl 

 

Zadania:

Do zadań Biura Rady Gminy należy w szczególności zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków do sprawnego funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji, a w szczególności:

  • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy i komisji;
  • przygotowywanie pomieszczeń na posiedzenia;
  • protokołowanie i nagrywanie posiedzeń, jak również publikowanie protokołów i nagrań;
  • przesyłanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru oraz do publikacji;
  • prowadzenie rejestru interpelacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich terminowym załatwianiem.