Projekty uchwał budżetowych

Rok budżetowy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2019

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2018

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Autopoprawka

Prezentacja multimedialna pdf

galeria

2017

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Autopoprawka

Prezentacja multimedialna

2016

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Prezentacja multimedialna

2015

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2015 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2014

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2014 rok

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2013

Projekt uchwały budżetowej Gminy Izabelin na 2013 rok

 

Projekt uchwały budżetowej

Uzasadnienie i materiały informacyjne

Załączniki