Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

1995

11 kwietnia 2016
NrZ dniaW sprawieTreśćZałączniki
I/1/95 16 marca 1995 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I/1/95  
I/2/95 16 marca 1995 r. wyboru delegata do sejmiku Samorządowego I/2/95  
I/3/95 16 marca 1995 r. ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy I/3/95  
I/4/95 16 marca 1995 r. wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy I/4/95  
I/5/95 16 marca 1995 r. określenia trybu postępowania przy wyborze wójta I/5/95  
II/6/95 20 marca 1995 r. wyboru Wójta Gminy II/6/95  
II/7/95 20 marca 1995 r. wyboru zastępcy Wójta II/7/95  
II/8/95 20 marca 1995 r. wyboru członków zarządu Gminy II/8/95  
II/9/95 20 marca 1995 r. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej II/9/95  
II/10/95 20 marca 1995 r. ustalenia liczby, rodzajów oraz określenie przedmitu działania stałych komisji gminy II/10/95  
III/11/95 24 marca 1995 r. uchwalenia budżetu Gminy na 1995 r. III/11/95 zał. 
III/12/95 24 marca 1995 r. powołania Skarbnika Gminy III/12/95  
III/13/95 24 marca 1995 r. wyboru Przewodniczących komisji Rady Gminy III/13/95  
III/14/95 24 marca 1995 r. zatwierdzenia składów osobowych staych komisji Rady Gminy III/14/95 zał.
III/15/95 24 marca 1995 r. ustalenia wynagrodzenia dla wójta i zastępcy wójta III/15/95  
III/16/95 24 marca 1995 r. siedziby Urzędu Gminy III/16/95  
IV/17/95 28 kwietnia 1995 r. powołania Komisji do spraw podziału majątku pomiędzy Gminą stare Babice a Gminą Izabelin IV/17/95 zał. 
IV/18/95 28 kwietnia 1995 r. upoważnienia Zarządu Gminy Izabelin do wystąpienia w sprawie podziału majątku wspólego gmin Stare Babice i Izabelin IV/18/95  
IV/19/95 28 kwietnia 1995 r. upoważnienia Zarządu Gminy Izabelin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Babice określającego zasady wspólnego działania w budynku Gminy Stare Babice w okresie do dnia 31 grudnia 1995 roku IV/19/95  
IV/20/95 28 kwietnia 1995 r. wyrażenia zgody na nie wykonanie prawa pierwokupu IV/20/95  
IV/21/95 28 kwietnia 1995 r. zatwierdzenia składu osobowego komisji stałych o członków spoza Rady IV/21/95 zał. 
IV/22/95 28 kwietnia 1995 r. ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji Rady Gminy a także ustalenia limitu kilometrów za używanie samochodów dla celów służbowych IV/22/95  
IV/23/95 28 kwietnia 1995 r. określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne IV/23/95  
IV/24/95 28 kwietnia 1995 r. przystąpienia do porządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Laski gm. Izabelin IV/24/95  
IV/25/95 28 kwietnia 1995 r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% oraz ustalenia zasad usytuowania ich na terenie gminy Izabelin IV/25/95  
IV/26/95 28 kwietnia 1995 r. utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie IV/26/95  
IV/27/95 28 kwietnia 1995 r. upoważnienia kierwonika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych IV/27/95  
IV/28/95 28 kwietnia 1995 r. przekazania Policji w użyczenie na okres 10 lat budynku przy ul. Tetmajera 3 w Izabelinie z przeznaczeniem na komisariat Policji lokalnej IV/28/95  
IV/29/95 28 kwietnia 1995 r. poboru w drodze inkasa przez sołtysów podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IV/29/95 zał. 
V/30/95 17 maja 1995 r. zatwierdzenia składu osobowego Komisji do spraw podziału majątku pomiędzy Gminą Stare Babice a Gminą Izabelin poszerzonego o członków spoza Rady. V/30/95 zał. 
VI/31/95 20 czerwca 1995 r. przekazania zadań i rozliczeń finansowych między Gminami Stare Babice i Izabelin VI/31/95 zał. 
VI/32/95 20 czerwca 1995 r. zmiany nazwy ulicy Kościelnej na ulicę Księdza Aleksandra Fedorowicza VI/32/95  
VI/33/95 20 czerwca 1995 r. zmian w bużecie gminy w roku 1995 VI/33/95  
VI/34/95 29 czerwca 1995 r. uchwalenia Statutu Gminy Izabelin VI/34/95

zał. 1

zał. 2 

VI/35/95 29 czerwca 1995 r. zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy VI/35/95  zał.
VI/36/95 29 czerwca 1995 r. powołania Komisji Przetargowej

VI/36/95

po resumpcji

zał. 
VI/37/95 29 czerwca 1995 r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% oraz ustalenia zasad usytuowania ich na terenie gminy Izabelin VI/37/95 zał. 
VI/38/95 29 czerwca 1995 r. upoważnienia Zarządu do etapownia inwestycji adaptacji części budynku mieszczącego się w Izabelinie przy ul. 3 Maja na siedzibę Urzędu Gminy VI/38/95  
VII/39/95 7 września 1995 r. zmian w bużecie gminy w roku 1995 VII/39/95  
VII/40/95 7 września 1995 r. upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Bielany dotyczącego finansowania szkoły nr 79 przy ul. Estrady w Warszawie VII/40/95  
VII/41/95 7 września 1995 r. upoważnienia Zarządu Gminy do zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę wdociągu VII/41/95  
VII/42/95 7 września 1995 r. nadania nazw ulic w Truskwawiu VII/42/95  
VIII/43/95 27 września 1995 r. składów osobowych obwodowych komisji wyborczych VIII/43/95  
IX/44/95 26 października 1995 r. zmian w bużecie gminy w roku 1995 IX/44/95  
IX/45/95 26 października 1995 r. przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu wsi Laski oraz wsi Mościska gmina Izabelin stanowiącego zmiany MPOZP Gminy Stare Babice zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/115/92 Rady Gminy Stare IX/45/95  
IX/46/95 26 października 1995 r. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu IX/46/95  
X/47/95 28 listopada 1995 r. zmiany w budżecie gminy w roku 1995 X/47/95  
X/48/95 28 listopada 1995 r. zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej X/48/95 zał. 
X/49/95 20 grudnia 1995 r. zmian w bużecie gminy w roku 1995 X/49/95  
X/50/95 20 grudnia 1995 r. upoważnienia Zarządu Gminy Izabelin do zawarcia porozumienia z Kierownkiem Urzędu Rejonowego w Warszawie w sprawie prowadzenia zadań powierzonych X/50/95  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-11
Data publikacji:2016-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:7483

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-06-27 14:00:31Anna Sikorskaaktualizacja1995