Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Rok 2015

 

Data dokumentu

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

25.03.2015

Uchwała Nr V/17/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023

V/17/15

06.05.2015

Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023

VI/32/15

10.06.2015

Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023

VII/42/15

Rok 2014

 

Data dokumentu

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

10.01.2014

Zarządzenie Nr 195/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

195/2014

26.02.2014

Uchwała Nr XXXIV/289/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XXXIV/289/14

09.04.2014

Uchwała Nr XXXVI/302/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XXXIV/302/14

25.06.2014

Uchwała Nr XXXVIII/326/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XXXVIII/326/14

10.09.2014

Uchwała Nr XXXIX/334/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XXXIX/334/14

02.10.2014

Uchwała Nr XL/341/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XL/341/14

29.10.2014

Uchwała Nr XL/341/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

XLI/344/14

 

Rok 2013

Data dokumentu

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

23.01.2013

Uchwała Nr XXIV/201/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXIV/201/13

20.03.2013

Uchwała Nr XXVI/209/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXVI/209/13

19.04.2013

Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

137/2013

załącznik

14.05.2013

Uchwała Nr XXVII/222/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXVII/222/13

24.05.2013

Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

145/2013

03.07.2013

Uchwała Nr XXIX/241/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXIX/241/13

25.09.2013

Uchwała Nr XXX/254/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXX/254/13

10.10.2013

Zarządzenie Nr 174/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

174/2013

23.10.2013

Uchwała Nr XXXI/261/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXXI/261/13

27.11.2013

Uchwała Nr XXXII/272/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXXII/272/13

18.12.2013

Uchwała Nr XXXIII/280/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

XXXIII/280/13