Rada Gminy Izabelin VI kadencji

 • Joanna Katarzyna Białas
 • Bronisława Maria Bieńkowska
 • Edward Ciećwierz
 • Halina Jasińska
 • Wojciech Kanarek
 • Katarzyna Krukowska – Wiater
 • Artur Tomasz Mączka - Leonhardt
 • Małgorzata Edyta Poniatowska
 • Teresa Iwona Skowrońska
 • Jacek Sobiecki
 • Ryszard Tadeusz Szymczak
 • Tomasz Urbański