Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Informacje półroczne i sprawozdania roczne z wykonania budżetu 2013

30 września 2015

Okres sprawozdawczy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2013 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

sprawozdanie

opinia

I półrocze 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i SPZOZ w Izabelinie za pierwsze półrocze 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

informacja

opinia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-30
Data publikacji:2015-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2227