Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia planu walki ze zjawiskiem smogu na terenie gminy Izabelin

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

  1. Petycję przekazano do Marszalka Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej przyśpieszenia prac nad uchwala antysmogową dla województwa mazowieckiego
  2. Petycję przekazano do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w części dotyczącej kontroli przez policję  ewentualnego spalania odpadów przez mieszkańców
  3. W przygotowaniu umowa na zakup i montaż urządzenia do pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Izabelin