Nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Izabelinie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Izabelinie

Nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Izabelinie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Izabelinie.

 

Uprzejmie informuję, że:

  • w terminie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum,
  • w terminie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r., będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje na obszarze Gminy Izabelin,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Formularz zgłoszenia można otrzymać w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin (parter, ul. 3 Maja 42
w Izabelinie) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin – www.bip.izabelin.pl zakładka „Referendum gminne - 4 czerwca 2017 r.”. Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

 

 

Izabelin, 21.04.2017 r.