2017 - cześć II

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)
XXX/257/17 27 września 2017 r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw treść treść
XXX/258/17 27 września 2017 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.1
zał.2
treść