2017 - cześć II

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)
XXX/257/17 27 września 2017 r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw treść treść
XXX/258/17 27 września 2017 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.1
zał.2
treść
XXXI/259/17 25 października 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXXI/260/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XXXI/261/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść treść
XXXI/262/17 25 października 2017 r. zmiany uchwały Nr XIV/127/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. treść treść
XXXI/263/17 25 października 2017 r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Izabelin do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” treść treść
XXXI/264/17 25 października 2017 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych treść
zał.
treść
zał.
XXXI/265/17 25 października 2017 r. za rok szkolny 2016/2017 Gminy Izabelin treść
zał.
treść
XXXI/266/17 25 października 2017 r. wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego treść treść
XXXI/267/17 25 października 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść
XXXI/268/17 25 października 2017 r. aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin” treść
zał.
treść
XXXI/269/17 25 października 2017 r. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B treść
zał.
treść
zał.
XXXI/270/17 25 października 2017 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.
treść